Zoekveld

Preventie

Wanneer een kind naar school gaat blijkt soms al snel dat het vaardigheden nog niet beheerst zoals andere kinderen die al wel beheersen.

Dit kunnen eerste signalen zijn die een lees-, rekenprobleem aankondigen. Ook kan het zijn dat er dyslexie in de familie voorkomt. 

Door kinderen een interventieprogramma aan te bieden probeer je leerproblemen te voorkomen.

BOUW! is een mooi voorbeeld van zo'n interventieprogramma. Hiermee voorkom je dat risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 een leesprobleem ontwikkelen.

Interesse?

Neem contact met mij op voor een specifiek plan.

Risicokinderen lezen
 • zwak in letterkennis
 • zwak in klankbewustzijn
 • zwak in lezen van woorden
 • dyslexie in de familie
 • er wordt niet veel voorgelezen
 • er wordt door het kind niet veel gelezen
 • zwakke beheersing Nederlands
Risicokinderen rekenen
 • weinig tot geen spontane getalinteresse
 • geringe beheersing van rekentaalbegrippen
 • zwak (werk)geheugen
 • moeite met dobbelsteenstructuur
 • beperkt profijt van instructie
 • problemen met ‘mapping’
 • doorzien geen relatie tussen getallen