Zoekveld

Onderwijs-zorgarrangementen

LeerKrachtKrista voor onderwijs zorgarrangementen

Als een school tot de conclusie komt dat de basisondersteuning ten aanzien van een ondersteuningsvraag van een leerling niet afdoende is dan kan de school besluiten een onderwijsondersteuningsarrangement (zorgarrangement / voorheen rugzakje) aan te vragen. LeerKrachtKrista kan ingeschakeld worden voor het indivueel begeleiden van de leerling binnen het aangevraagde arrangement. Ik kom onder schooltijd de leerling ondersteunen en geef de leerling de passende aandacht. Dit omvat, naast het uitvoeren van het handelingsplan, tevens deelname aan afstemmingsgesprekken (groot overleg) met ambulant begeleider, leerkrachten, ouders en leerling. Zoekt uw school invulling van een begeleidingstraject, neem dan contact op voor meer informatie. Ik kan, na een vrijblijvende kennismaking, een voor het zorgarrangement passende offerte opstellen.