Zoekveld

Diensten

Onderwijs-zorgarrangementen (voorheen rugzakje): LeerKrachtKrista kan ingeschakeld worden voor het indivueel begeleiden van de leerling binnen het aangevraagde arrangement. Ik kom onder schooltijd de leerling ondersteunen en geef de leerling de passende aandacht.

Remedial teaching (r.t.) betekent "herstellend lesgeven". Op veel scholen is dit helaas, vaak door bezuinigingen, terug gebracht tot r.t. in de klas/groep door de eigen groepsleerkracht. LeerKrachtKrista kan aanvullend 1:1 remedial teaching bieden.

NoticeAbility: dyslexie als kans: het lesprogramma NoticeAbility met als thema ‘Ondernemen en Innoveren’ is het eerste lesprogramma dat zich focust op de talenten van de dyslectische kinderen. 

Snel leren = leuk leren: leren snellezen, mindmaps maken, je huiswerk organiseren en toetsen plannen. 
Op weg naar de brugklas: voorbereiding op het voortgezet onderwijs zodat je daar een goede start kunt maken met focuslezen, agendagebruik en plannen. Meer info: neem contact op

Taal in blokjes: De F&L schoolversie of Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek.
Meer info: neem contact op

Ik leer anders: Beelddenken, leerproblemen praktisch en snel aanpakken met de training ‘Ik leer anders©‘
Meer info: neem contact op

CITO-begeleiding: laat de CITO-toets echt zien wat je kan? Het kan door allerlei oorzaken zijn dat de score in de CITO-Entreetoets (groep 7) lager uitpakt dan verwacht. Bij al deze oorzaken kan ik ondersteuning bieden.

Huiswerkbegeleiding: het kan zijn dat u zich als ouder niet zeker voelt uw kind hierin te begeleiden. Ook komt het voor dat het moeilijk is in te plannen in de drukke agenda van het gezin.