Zoekveld

CITO-training

Tijdens de schoolloopbaan

De school kijkt tijdens de schoolloopbaan op vaste momenten naar de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt.

Hiervoor gebruiken zij de methode- en niet-methodegebonden toetsen (vaak zijn dit CITO-toetsen uit het leerlingvolgsysteem). Het is daarom fijn als deze ontwikkeling een doorlopende groei laat zien.

Stagneert deze groei, dan kan ik met u en uw kind in gesprek gaan en nagaan waaraan dit ligt, zodat er een plan van aanpak gemaakt kan worden.  

In groep 7

Het kan gebeuren dat de CITO-entreetoets lager uitvalt dan verwacht. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • de leerstof wordt nog onvoldoende beheerst
  • uw kind is niet gewend aan de manier van vragen stellen
  • moeite met multiple-choice vragen
  • faalangst
  • werken onder tijdsdruk

Bij al deze oorzaken kan ik ondersteuning bieden.